Czytaj także:

Masz pytania? Pisz śmiało

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Inteligentny budynek a dom energooszczędnyKlasa energetyczna budynku

Czym się różnią? Czy dom energooszczędny musi być inteligentny? Nie musi, choć automatyka budynkowa znacznie podnosi komfort mieszkania w takim domu, zwłaszcza pasywnym.

Zgodnie z dyrektywą unijną, Polska zobowiązała się, że od roku 2020 wszystkie nowe budynki będą miały standard obiektów energooszczędnych lub pasywnych. Oznacza to, że ich zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych i wentylacyjnych wyniesie odpowiednio, nie więcej niż 40kWh, i 15kWh w przeliczeniu na metr kwadratowy rocznie. Jest to znacząca różnica w porównaniu do obecnych standardów budownictwa, w których przeciętna norma wynosi 120kWh.

Po to by spełnić rygorystyczne wymagania domy energooszczędne są budowane kierując się dwoma wytycznymi:

 • by zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej były jak najmniejsze dla zaspokojenia tych samych potrzeb, oraz
 • by zyskać jak najwięcej naturalnej energii.

Jest kilka sposobów realizacji tych założeń. Część z nich jest związana z samą konstrukcją budynku: zwiększenie izolacji termicznej ścian i dachu, likwidacja mostków cieplnych czy użycie energooszczędnych drzwi i okien. Zależą one od projektanta i solidności ekip budowlanych.

Drugi aspekt, decydujący o całkowitym zapotrzebowaniu na energię, to wyposażenie budynku: zastosowanie wentylacji z rekuperacją, użycie pompy ciepła jako źródła ogrzewania czy czerpanie energii elektrycznej z wiatru lub promieni słonecznych.

Do tego by maksymalnie wykorzystać potencjał tych instalacji i sprawić, żeby ich sterowanie nie stało się uciążliwe, służy właśnie system inteligentnego budynku.

Już samo zastosowanie centralnego zarządzania przynosi nie tylko oszczędność energii, ale także podwyższa komfort mieszkania w domu energooszczędnym. W przypadku zwiększonej liczby gości wentylacja automatycznie zwiększy obroty. Dzięki sterowaniu żaluzjami nie będziesz musiał się martwić przegrzaniem budynku w upalne dni, a mając możliwość ustawienia temperatury w każdym pomieszczeniu możesz dostosować komfort do indywidualnych preferencji.

Jakie dofinansowanie można dostaćDopłaty

Dotacja jest kierowana do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera. Forma dofinansowania stanowi dotację do kredytu, więc należy wziąć go w banku, który współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zależności od standardu energetycznego obiektu, przewidziane są różne poziomy dofinansowania:

Domy jednorodzinne

 • energooszczędne ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 30 000 zł brutto
 • pasywne ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 50 000 zł brutto

Lokale mieszkalne

 • energooszczędne ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 11 000 zł brutto
 • pasywne ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 16 000 zł brutto

Kolejność działania

Po to by skorzystać z dopłaty trzeba spełnić szereg kryteriów oraz postępować zgodnie z harmonogramem omówionym szczegółowo w dokumentacji projektu.

kolejność

Krok 1 – Projekt budowlany

Powinien być zgodny z wymaganiami projektu, które są określone w załączniku nr 3 do Programu, Po to by ułatwić dostosowanie projektu budowlanego do standardów niskoenergetycznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował podręcznik dobrych praktyk poruszający wszystkie niezbędne zagadnienia

Krok 2 – Weryfikacja projektu budowlanego przez weryfikatora

Z opublikowanej przez Związek Banków Polskich listy weryfikatorów należy wybrać jednego i podpisać z nim umowę.

Bazując na dostarczonych mu dokumentach, weryfikator wykonuje obliczenia na zapotrzebowaną energię i sprawdza zgodność projektu budowlanego z wytycznymi programu. Warto pamiętać, że za tę pracę weryfikator rozliczy się z Tobą bezpośrednio, ale jego wynagrodzenie jest kosztem kwalifikowanym do dotacji.

Krok 3 – Umowa z wykonawcą budynku

Po pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego konieczne jest podpisanie umowy z wykonawcą domu. Warto wybrać firmę z doświadczeniem w budownictwie energooszczędnym, ponieważ od poprawności wykonania przez nią robót w dużej mierze będzie zależeć szczelność domu, a tym samym wysokość dotacji.

Krok 4 – Złożenie wniosku o kredyt z dotacją.

Spośród listy dostępnych banków współpracujących z NFOŚiGW należy wybrać, ten który oferuje najlepsze warunki i złożyć w nim wniosek o Kredyt z dopłatą na budowę domu energooszczędnego.

Krok 5 – Budowa domu

Wszystkie prace związane z budową powinny być monitorowane i udokumentowane zgodnie z wcześniej wspomnianym załącznikiem nr 3 do Programu. W trakcie realizacji inwestycji należy przedstawić w banku do rozliczenia kredytu faktury potwierdzające zakup materiałów i urządzeń, które prowadzą do spełnienia kryteriów programu. Bank wypłaca kredyt bezgotówkowo na konto wykonawcy, z którym mamy podpisaną umowę. Ważne jest, abyś pamiętał, że do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się prac związanych z wykończeniem budynku. Zgodnie z regulaminem Programu budowa domu nie powinna trwać dłużej niż 3 lata.

Krok 6 – Weryfikacja standardu energetycznego budynku

Podczas trwania prac budowlanych przeprowadzana jest pierwsza próba szczelności. Na tym etapie można jeszcze łatwo wykryć nieszczelności i naprawić je dosyć niskim kosztem. Po zakończeniu budowy domu należy przeprowadzić drugą próbę oraz zlecić weryfikatorowi ocenę czy spełniliśmy wymagania Programu. Ważne jest, że musi być to inna osoba niż ta, która weryfikowała projekt budowlany.

Krok 7 – Wystąpienie o dotację

Po tym jak zakończyła się budowa domu energooszczędnego możesz wystąpić do banku o wypłacenie dotacji. Należy w tym celu złożyć komplet dokumentów:

 • protokół ostatecznego odbioru budynku
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
 • prawomocne pozwolenia na użytkowanie
 • odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności domu
 • Listę Sprawdzającą wypełnioną przez weryfikatora

Po przyjęciu i pozytywnej ocenie tych dokumentów bank przeprowadza kontrolę wykorzystania środków z kredytu, a następnie występuje do NFOŚiGW o przekazanie dotacji. Trwa to do 2 miesięcy.

Krok 8 – Otrzymanie dotacji

Po pozytywnej weryfikacji wniosku NFOŚiGW przekazuje bankowi w terminie do 30 dni roboczych środki dotacji, a ten przekierowuje je na Twój rachunek kredytowy.

Warto pamiętać, że od udzielonej dotacji należy zapłacić podatek. W tym celu NFOŚiGW wystawia formularz PIT8c. Ponadto przez 3 kolejne lata budynek nie może ulec zmianom konstrukcyjnym, a Narodowy Fundusz może przeprowadzić badania termowizyjne w celu potwierdzenia poprawności wykonania robót budowlanych.

Na koniec pozostaje tylko wypełnić arkusz ewaluacyjny, który zobrazuje nam rzeczywiste zużycie energii przez okres jednego, pełnego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją znajdziesz na stronie www.nfosigw.gov.pl

Słowa kluczowe: ,

Kontakt

ul. Poniatowskiego 28
05-080 Izabelin
 
(+48) 509 064 574
kontakt@vincihome.pl